Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o.. będąca Administratorem Serwisu interes.pl dokłada najwyższych starań w celu poszanowania i dbania o prawo do prywatności Użytkowników zgonie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i międzynarodowego.

 

Wszystkim Użytkownikom gwarantujemy prawo wyboru w zakresie udostępnianych informacji, które Ich dotyczą. 

 

 

W naszej Polityce Prywatności dowiesz się jak postępujemy z Twoimi danymi osobowymi oraz jakie przysługują Ci prawa w tym dokładne przepisy, które chronią Twoje dane osobowe. 

 

 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. pod adresem 42-202 Częstochowa, ul. Jasnogórska 27, o numerze NIP 573-292-99-62, REGON 520-234-050 oraz KRS 0000928086. Kapitał zakładowy 5000,00 zł. Numer rachunku bankowego (ING Bank Śląski): 04 1050 1142 1000 0090 8139 7185 

 

 

 

II.   JAKIE DANE PRZETWARZAMY ?

 

Spółka kapitałowa interes.pl Sp. z o.o. jako administrator zbiera i przetwarza dane osobowe użytkowników i klientów przestrzegając przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), jak również przepisów polskiej ustawy o ochronie danych osobowych, aktów wykonawczych do tej ustawy oraz ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2002r., nr 144, poz. 1204, ze zm.).

 

Podczas rejestracji i aktywacji Konta zbieramy dane przekazywane bezpośrednio przez Ciebie:

 

 • adres email,
 • imię i nazwisko,
 • numer telefonu komórkowego,
 • dane reprezentowanego podmiotu (jeśli dotyczy),

 

W dalszym procesie korzystania z naszych Usług możesz również dobrowolnie podać dodatkowe dane osobowe:

 

 • dane Twojej karty płatniczej,
 • dane reprezentowanego podmiotu potrzebne do wystawienia faktury VAT za świadczone przez Serwis usługi, 
 • adres, kod pocztowy i miasto.

 

 

W przypadku korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu dla zapewnienia najwyższych standardów bezpieczeństwa możemy żądać dodatkowej weryfikacji na przykład poprzez podanie numeru telefonu komórkowego przy wystawianiu oferty po raz pierwszy. W takich sytuacjach brak udostępnienia wymaganych danych, o które zostaniesz poproszony uniemożliwi Ci skorzystanie z funkcjonalności Serwisu.

 

 

W momencie nawiązania kontaktu z Serwisem zbieramy wszystkie informacje, które zdecydujesz się przekazać podczas rozmowy telefonicznej lub w trakcie korespondencji z Serwisem. W przypadku kontaktów telefonicznych rozmowy mogą być nagrywane, jednak jeśli sprzeciwisz się nagrywaniu rozmowy (o czym Użytkownik lub Gość musi być poinformowany), rozmowa nie będzie kontynuowana. W tej sytuacji możesz skorzystać z innych dostępnych form komunikacji.  

 

Podczas korzystania z naszego Serwisu Administrator Serwisu w sposób zautomatyzowany zbiera Twoje Dane o:

 

 • Urządzeniu, z którego korzystasz w tym na przykład wersja sytemu operacyjnego czy nazwa sieci komórkowej z, której korzystasz, 
 • Lokalizacji, która jest uzależniona od ustawień prywatności w Twoim urządzeniu. Do określenia lokalizacji są wykorzystywane takie technologie jak GPS, punkt dostępu sieci Wi-Fi, stacje telefonii komórkowej czy adres IP. Przetwarzane przez nas dane dotyczące Twojej lokalizacji pozwalają na przeglądanie i wyświetlanie Ofert wystawionych na sprzedaż w Twoim pobliżu, funkcjonalność przypisania lokalizacji oferty na podstawie Twojej lokalizacji oraz wpływają na efektywność Twojej Oferty,
 • Logowaniu do Konta Użytkownika, w tym adres IP Twojego urządzenia, strefie czasowej  i systemie operacyjnym. Archiwizujemy również dane na temat Twojego logowania takie jak data rejestracji, data ostatniej zmiany hasła, data ostatniego udanego logowania oraz typ i rodzaj używanej w tym momencie przeglądarki internetowej,
 • Aktywności w Serwisie, zbieramy informacje o stronach, z których trafiasz do naszego Serwisu, wyniki Twoich wyszukiwań, datę wizyty w naszym Serwisie, listy produktów oraz banery reklamowe, z którymi nawiązałeś interakcję oraz czas Twojej obecności w Serwisie.

 

Spośród wystawionych przez Ciebie ocen oraz opinii oraz tych, które otrzymałeś od innych Użytkowników, gromadzimy informacje celem badania satysfakcji Użytkowników oraz wzmocnienia poziomu standardów i komunikacji pomiędzy Użytkownikami i weryfikacji działań niepożądanych. 

 

Podczas korzystania z komunikacji za pośrednictwem funkcjonalności czatu naszym Serwisie, w momencie kiedy korzystasz z tego rozwiązania zbieramy treści wiadomości przekazywane naszym komunikatorem.

 

Twoje dane osobowe otrzymujemy również od osób trzecich oraz z publicznie dostępnych źródeł takich jak: 

 

 • Dostawcy usług analitycznych na przykład Google,
 • Dane adresowe i kontaktowe dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej pozyskane od dostawców informacji takich jak podmioty budujące i posiadające bazy kontaktów oraz dane dostępne w publicznych rejestrach takich jak na przykład Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

 

 

 

III.   COOKIES

 

"Cookies" to niewielkie pliki tekstowe przesyłane przez serwer internetowy na twardy dysk Twojego urządzenia. Cookies mogą być wykorzystywane do gromadzenia informacji o dacie i godzinie Twojej wizyty, Twojej historii przeglądania, Twoich preferencjach, oraz nazwie użytkownika.

 

W naszym serwisie wykorzystujemy cookies dla celów zarządzania sesjami użytkowników oraz dostarczania odpowiednich reklam. 

 

Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić ustawienia Twojej przeglądarki w taki sposób, aby odrzucić wszystkie lub niektóre cookies lub ustawić ostrzeżenia informujące Cię, że strony internetowe umieszczają lub mają dostęp do plików cookies.

 

Jeśli zablokujesz albo odrzucisz cookies, niektóre z naszych Usług lub niektóre funkcjonalności Serwisu mogą stać się dla Ciebie niedostępne albo mogą działać nieprawidłowo.

 

Żeby uzyskać więcej informacji o wykorzystaniu przez nas cookies, zapoznaj się z naszą Polityką dotyczącą Cookies i Podobnych Technologii.

 

 

IV.   JAKI JEST CEL PRZETWARZANIA PRZEZ NAS INFORMACJI NA TWÓJ TEMAT ?

 

Twoje dane przetwarzamy w celu:

 • zapewnienia dostępu oraz świadczenia Usług za pośrednictwem Serwisu,
 • poprawienia wygody korzystania z Serwisu oraz rozwoju nowych funkcjonalności Serwisu,
 • zapewnienia bezpieczeństwa Serwisu,
 • ulepszania jakości naszych usług,
 • marketingu naszych usług, kontaktów z podmiotami trzecimi oraz organami administracji.

 

Twoje dane osobowe będą wykorzystywane tylko wtedy, jeśli będzie to zgodne z prawem i w sytuacji gdy będzie to niezbędne: do zawarcia lub wykonania umowy, do celów wynikających z naszych interesów uregulowanych przepisami prawa dotyczących prowadzenia marketingu bezpośredniego, zwiększaniu efektywności naszych Usług oraz ich ulepszaniu i zapewnieniu Ci dostępu do sprawnie działającego i w pełni bezpiecznego Serwisu, do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego.

 

W określonych przypadkach istnieje możliwość, że będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie dodatkowej uzyskanej od Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W tym wypadku zostanie Ci przekazana informacja o celu przetwarzania danych osobowych.

 

 

V.   TWOJE PRAWA DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – (RODO), przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 

 • prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego ochrony danych osobowych, jakim jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo sprzeciwu (sprzeciw wobec przetwarzania, sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, sprzeciw uzasadniony wobec przetwarzania Twoich danych w uzasadnionym interesie Administratora).

 

 

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody:

 

 • masz prawo do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy (niezbędne w celu świadczenia usługi),
 • masz prawo do przenoszenia danych osobowych.

 

 

 

Dla osiągnięcia celu realizacji Twoich praw udostępniamy odpowiednie funkcjonalności Serwisu w ramach Twojego Konta. Korzystając z dostępnych dla Ciebie funkcji możesz zmienić swoje dane osobowe, otrzymać ich kopię oraz dokonać usunięcia swojego Konta i przypisanych do niego danych osobowych. Zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa, aby usunąć konto czy dokonać czynności dotyczących Twoich danych osobowych należy tego dokonać bezpośrednio po zalogowaniu do Konta jako Użytkownik co pozwoli nam zweryfikować czy określone żądanie zostało zgłoszone przez osobę do tego uprawnioną. Usunięcie przez Administratora Serwisu Twoich danych jest możliwe dopiero po zakończeniu przez nas świadczonych dla Ciebie Usług. 

 

 

VI.   KOMUNIKACJA I MARKETING

 

Nasza komunikacja z Tobą będzie się odbywać za pośrednictwem wiadomości email, SMS, telefonicznie lub za pomocą powiadomień wygenerowanych i związanych z naszymi Usługami/Serwisem.

 

Będziemy się z Tobą komunikować w celu potwierdzenia rejestracji Konta, przekazania Ci informacji w sytuacji, kiedy Twoje ogłoszenie będzie aktywne lub wygaśnie oraz w przypadku innych komunikatów związanych z naszymi Usługami. 

 

Wysyłanie komunikatów z naszej strony jest konieczna do realizacji zasad funkcjonowania Serwisu, dlatego możesz nie mieć możliwości rezygnacji z ich otrzymywania.

 

Również możesz spodziewać się, że skontaktujemy się z Tobą w celu zebrania informacji dotyczących Twojej oceny na temat świadczonych przez nas dla Ciebie usług oraz komunikacji między Użytkownikami Serwisu. 

 

W wypadku kiedy przekażesz nam swoje dane jako Użytkownik lub Gość będziemy z nich korzystać w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie lub przedstawienia Ci oferty. 

 

Wykorzystujemy również komunikację marketingową w związku z tym możesz otrzymywać od nas takie wiadomości wyrażając na to zgodę. 

 

W sytuacji, gdy nie jesteś jeszcze naszym użytkownikiem ani gościem, a Twoje dane osobowe uzyskaliśmy z publicznie dostępnych źródeł (np. CEIDG, innych stron internetowych) lub od podmiotów trzecich, wykorzystujemy je w celu zapytania o możliwość przedstawienia oferty w formie elektronicznej lub telefonicznej. Przy wykorzystaniu Twoich danych osobowych pozyskanych z publicznie dostępnych źródeł podejmiemy odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Twoich praw i przekazania Ci wszystkich niezbędnych informacji o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych. Oferta marketingowa zostanie Ci przedstawiona wyłącznie, gdy wyrazisz na to swoją odrębną zgodę.

 

W każdej chwili na postawie przysługujących Ci praw możesz zrezygnować z otrzymywania komunikacji marketingowej przez kliknięcie w odpowiedni link umieszczony w wysłanej do Ciebie wiadomości email lub SMS lub korzystając z możliwości zmiany ustawień swojego Konta. W wypadku problemów lub trudności skontaktuj się z nami za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: pomoc@interes.pl 

 

VII.   KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE ?

 

Realizując nasze Usługi przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom. 

 

Możemy korzystać z usług podmiotów trzecich, które pomagają dostarczyć określone rozwiązania związane z naszymi Usługami takimi jak przechowywanie danych w chmurze na zewnętrznym serwerze. W takim wypadku dostawcy takich usług mogą mieć siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego („EOG”) jak i poza nim. Dostawcy takich usług będą przez nas dokładnie zweryfikowani, a Twoje dane będą przetwarzane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa.

 

Ulepszając jakość naszych Usług możemy udostępniać informacje o Tobie i Twoich zachowaniach w sposób uniemożliwiający identyfikację dostawcom usług analitycznych, którzy pomagają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego Serwisu. Dla celów monitoringu i raportowania efektywności realizacji kampanii naszych partnerów biznesowych oraz w celach naszych wewnętrznych analiz, dzielimy się z nimi informacjami w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkowników. Więcej informacji na temat naszych dostawców usług analitycznych znajdziesz w naszej Polityce dotyczącej Cookies i Pokrewnych Technologii.

 

Dla potrzeb podmiotów realizujących usługi płatnicze i księgowe w naszym Serwisie przekazujemy Twoje dane do Operatora Płatności oraz Operatora Usług Księgowych w celu realizacji usług płatniczych udostępnianych w ramach naszego Serwisu. Operator Płatności staje się odrębnym administratorem tych danych osobowych.

 

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe do organów ścigania, organów nadzorczych, organów władzy publicznej i podmiotów wykonujących zadania publiczne oraz innym podmiotom trzecim. Przekazanie danych do tych organów odbywa się na podstawie wykonywania obowiązków prawnych.

 

Wystawiając Ofertę w naszym Serwisie indywidualnie decydujesz o tym jakie dane przekazujesz do publicznej wiadomości.

 

VIII.   GDZIE I PRZEZ JAKI OKRES PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE ?

 

Przetwarzane przez nas dane osobowe przechowujemy na odpowiednio zabezpieczonych serwerach zapewniających najwyższą jakość świadczonych przez nas Usług. Zgromadzone dane możemy przechowywać i przetwarzać zarówno na terenie „EOG”, jak i poza nim.

 

Dane przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne do realizacji celów dla których te dane zostały zebrane. 

 

Jeśli Twoje konto nie było aktywne przez okres dłuższy niż ten określony w regulaminie usuniemy Twoje konto razem z jego danymi jednak nie szybciej niż przed okresem, który jest niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub naszych prawnie uzasadnionych interesów.

 

IX.   Kontakt

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji lub skorzystania ze swoich praw wynikających z Polityki Prywatności możesz:

 

 • skontaktować się z nami za pomocą korespondencji elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skontaktować się z nami za pomocą korespondencji tradycyjnej pod adresem Spółki kapitałowej interes.pl Sp. z o.o. - 42-202 Częstochowa, ul. Jasnogórska 27