Od 6 listopada br. można korzystać z elektronicznych licytacji komorniczych nieruchomości. Nowoczesne rozwiązanie cieszy się dużym zainteresowaniem. Świadczy o tym rosnąca liczba zgłoszeń nieruchomości do przetargów na portalu elicytacje.komornik.pl. Licytacje online znacznie przyspieszają egzekucję z nieruchomości, wykluczają zmowy między licytantami i zapewniają transparentność postępowania oraz bezpieczeństwo jego uczestników.

Jak przebiega e-licytacja ?

Warunkiem udziału w przetargu elektronicznym jest utworzenie indywidualnego konta w systemie teleinformatycznym. Czynność jest prosta i nie wymaga dużo czasu. Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości zamieszcza się na stronie internetowej Krajowej Rady Komorniczej (elicytacje.komornik.pl) co najmniej dwa tygodnie przed terminem licytacji.

Przetarg odbywa się wyłącznie na wniosek wierzyciela. W przypadku prowadzenia egzekucji przez kilku wierzycieli jest prowadzony na wniosek jednego z nich.

W obwieszczeniu o licytacji, które zamieszcza komornik, każdy może zapoznać się z opisem i oszacowaniem nieruchomości. Nie pojawia się imię i nazwisko dłużnika. Ujawnienie tych danych prowadziłoby do stygmatyzacji osoby, która znalazła się w trudnej sytuacji.

W licytacji można wziąć udział po zalogowaniu na indywidualne konto w systemie. Przetarg trwa przez tydzień, co pozwala to na uzyskanie możliwie najwyższej ceny ze sprzedaży nieruchomości. Aby zapewnić dostępność licytantom, komornik wyznacza taki termin przetargu, aby rozpoczęcie i zakończenie przypadało pomiędzy godziną 9-14 w dni robocze. Przetarg wygrywa licytant, którego oferta była najwyższa w chwili zakończenia przetargu.

Korzyści licytacji online

W e-licytacjach bez wychodzenia z domu mogą brać udział osoby z całej Polski. Nowe rozwiązania przyśpieszają egzekucję z nieruchomości. Zapewniają licytantom komfort i lepsze warunki do podjęcia przemyślanej decyzji. System pozwala także na znaczące obniżenie kosztów postępowania egzekucyjnego, eliminując koszty podróży uczestników postępowania i opłaty za doręczenia. W dobie pandemii zapewnia bezpieczeństwo sanitarne wszystkim uczestnikom postępowania.

Dopełnienie reformy

Elektroniczna licytacja nieruchomości to kolejny etap na drodze do cyfryzacji usług elektronicznych oraz dopełnienie reformy komorniczej z 2019 roku, która pozwoliła na osiągnięcie rekordowej skuteczności egzekucji. W 2020 r. skuteczności egzekucji wyniosła 23,5 proc., a w pierwszym półroczu 2021 r. - 27,1 proc. Dla porównania w 2018 r. wynosiła 15,75 proc.

Komornikom udaje się dziś wyegzekwować 18,6 proc. kwot, jakie do nich trafiają. W roku 2013 skuteczność komorników wynosiła tylko 10,5 proc.

Jeszcze wyższa jest skuteczność dotycząca egzekucji alimentów – przekracza 21 proc., podczas gdy w 2019 roku było to tylko ok. 15 proc.

Rekordowe są również wyegzekwowane kwoty. W 2020 r. komornicy odzyskali w sumie aż 9 mld 249 mln zł. To najwyższy wynik w historii. Obecny rok może być jeszcze lepszy, bo w tylko pierwszym półroczu 2021 r. suma wyegzekwowanych kwot wyniosła już 5 mld 277 mln zł, do końca roku zatem niemal na pewno przekroczy 10 mld zł.

Po wejściu w życie ustaw reformujących funkcjonowanie komorników i egzekucji w zasadzie nie pojawiają się już informacje o bulwersujących opinię publiczną nadużyciach komorników.


Źródło informacji: MS